Dịch tài liệu Tài chính & Kiểm toán Thứ Ba - 21/8/2012

Công ty Biên Phiên Dịch Lạc Việt có nhiều kinh nghiệm trong việc dịch tài liệu tài chính  như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, biên bản kiểm tra thuế & quyết toán thuế, hóa đơn chứng từ, sao kê ngân hàng, tài liệu xuất nhập khẩu, xuất nhập hàng, tờ khai thuế, tờ khai hải quan, báo cáo sử dụng hóa đơn, các báo cáo kiểm toán độc lập, sổ cái, sổ nhật ký, sổ sách kế toán…

Bài viết liên quan

VP Hà Nội
(024) 35202364 Hotline : 0903019361
Báo giá online
File đính kèm:
Upload: